Storfint besøk i dag!

Byrådsbesøk

Som første etat i byutviklingssektoren fikk Byantikvaren besøk av ny byråd og to nye byrådssekretærer i dag.

Byråd Hanna Marcussen (MDG) , og byrådssekretærene Rasmus Reinvang (MDG) og Anders Røberg-Larsen (A) fikk en presentasjon av virksomheten og hilste på alle ansatte.

Byantikvaren satte stor pris på besøket!