Oslo før og nå: Folkets hus, Youngs gate 11

Folkets hus

Dagens Folkets hus minner ikke mye om det gamle, men ble reist på samme sted. Det første Folkets hus ble oppført i 1907, som det andre i landet. Det første ble innviet i Bergen i 1901. Etterhvert ble det behov for en mer tidsmessig bygning, og det nye Folkets hus har i dag fasade mot både Møllergata, Youngs gate og Torggata. Det ble oppført i to byggetrinn 1958-62. Arkitekt var Knut Knutsen, som hadde vunnet en arkitektkonkurranse allerede i 1939. En av Oslo første selvbetjeningsbutikker åpnet i bygget i 1961: Oslo Samvirkelag av.32 Snarkjøp. Et tredje byggetrinn som ferdig i 1985 (ark. Bengt Espen Knutsen, sønn av Knut Knutsen), i tilsluttende stil. Folkets hus er et av byens mest markante bygg, med sin størrelse og godt eksponerte fasader, og er en god representant for sin tidsepoke. Virksomheten er dessuten minst like viktig som arkitekturen. Ved ombygging og modernisering i 1990, ble det f.eks. funnet et avlyttings- og overvåkningsanlegg fra den kalde krigens tid. (Foto: Ukjent/Oslo Museum)