De folkevalgtes dag i Rådhuset i dag!

image

Flott informasjonsmøte der nyvalgte politikere fikk møte hverandre og mange av kommunens etater. Byantikvaren og resten av byutviklingssektoren var på plass med stands og kunne glede seg over møtene med nye og gamle politikere. Byantikvarens Silje Hauge og Tove Solbakken hadde rigget standen og blant annet tatt med arkeologiske funn fra Bjørvika – krittpiper og en fin bartmannskrukke. Informasjonsmaterialet vårt fikk ben å gå på! Hyggelig å møte de andre etatene også! Her var stilte også kommunens etatsledere manns- og kvinnesterkt opp.