Rehabilitering av kulturhistoriske skolebygg

Undervisningsbygg og Byantikvaren arrangerer spennende fagseminar i dag om prosess og løsninger med Møllergata skole og Edvard Munch vgs som eksempler

SkoleseminarKunst og håndverksskolen uber eckMøllergata fasade mot veien
En interessert forsamling på plass i festsalen (den tidligere skolestyresalen)  på Møllergata skole

Undervisningsbygg i Oslo kommune har nettopp avsluttet to omfattende rehabiliteringsprosjekter av skolebygg med høy bevaringsverdi. Både Møllergata skole og den gamle Kunst og Håndverksskolen ble vedtatt fredet i løpet av rehabiliteringsprosessene. Av den grunn har kulturminnemyndighetene ved Byantikvaren arbeidet inn i prosjektering og gjennomføring for å bidra til løsninger i tråd med bevaringsverdiene. Undervisningsbygg og Byantikvaren arrangerer seminar for å dele gode og dårlige erfaringer fra de to prosjektene.