Ny byråd til Byutviklingssektoren

Hanna Marcussen 1

Byantikvaren ønsker ny byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen velkommen til Byutviklingssektoren!

Hun representerer Miljøpartiet De Grønne og er utdannet arkeolog.

Foto: hannamarcussen.no

 

Østlandssendingen siterer byråden  i dag:

Hanna E. Marcussen, sier hennes hovedprioritet som byråd for byutvikling er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad.
Den største utfordringen vil bli å legge til rette for den store veksten Oslo opplever.

– Vi trenger rundt 120 000 nye boliger innen 2030, og det må vi få til på en måte som både er miljøvennlig og som skaper menneskevennlige byrom, sier Marcussen.

– Da handler det om å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk fremfor privatbilisme for eksempel.