Oslo før og nå: Stolmakergata/Øvre gate

Ottar Gladtvet9
Oslo før og nå: Stolmakergata/Øvre gate. Oslos kanskje mest dramatiske branngavler lå i «Ny York» på Grünerløkka, navnsatt fordi strøket vokste fram i amerikansk tempo, like før det ble innlemmet i byen og underlagt murtvang i 1858. Leiegårdene som ruvet her ble bygget i 1890-årene, da murbyen ble reist, også den i høyt tempo. I 1899 kom imidlertid krakket og all bygging stoppet opp. Mange bygårder ble stående med nakne branngavler, nabohuset ble aldri oppført. Da byfornyelsen kom til Grünerløkka, ble det rensket opp i både tre- og murbebyggelsen. Mye av småbebyggelsen forsvant, og den store leiegården ble revet i 1979 på grunn av setningsskader. I 1986 oppførte OBOS «Stolmakergata-komplekset»,  «som tok lite hensyn til det gamle Ny York, men som slutter seg fint til leiegårdsmiljøet på Grünerløkka forøvrig», skriver byhistoriker Truls Aslaksby. (Foto: Ottar Gladtvedt/Oslo Museum, Byantikvaren. Kilde: Ta vare på Oslo av Truls Aslaksby og Morten Krogvold).