Byrådserklæringen varmer Byantikvarens hjerte

image

Godt nytt for Byantikvaren i dag! Og mange gode og spennende perspektiver på byutvikling! Les et utdrag av erklæringen her:

Arkitektur, fortetting og byrom
Byrådet vil føre en kommunal arkitekturpolitikk som gir rom for utprøvende og utfordrende prosjekter innen arkitektur og byrom, og som har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Byrådet vil åpne for bruk av offentlig rom til kunst- og kulturprosjekter i både organiserte og uorganiserte former, og aktivt bruke midlertidighet som et verktøy i byutviklingen. Høyhusstrategien til Oslo ligger fast. Høyhus på over 12 etasjer kan tillates på utvalgte knutepunkter eller i områder der det er behov for en markering, forutsatt en høy arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til sine omgivelser.
Byrådet vil sikre menneskevennlig byrom og inkluderende arkitektur, slik at byen er tilgjengelig for alle, uansett inntekt. Ved utvikling og oppgradering av parker og grøntområder skal folkehelse tillegges stor vekt slik at områdene innbyr til fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
Byrådet vil:

  • Etablere en kommunal arkitekturpolitikk
  • Stimulere til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med boformer, høyder, ny teknologi, tradisjonelle byggetradisjoner og materialer
  • Utarbeide en ambisiøs strategi for grønne tak inspirert av København
  • Aktivt bruke midlertidighet og kunst for å igangsette utvikling
  • Styrke byantikvaren for å sikre at Oslos historiske kvaliteter tas med inn i fremtiden
  •  Gjøreboliger, bygninger, anlegg og uteanlegg mer tilgjengelige gjennom universell utforming
  • Gå gjennom reklameplanen for Oslo,med et mål om å redusere eksponeringen for utendørsreklame og merke retusjert reklame