Oslo før og nå: Basarhallene på Youngstorget


Basarhallene
 En tråd i en byhistorisk Oslo-gruppe på Facebook i går, inspirerte oss til å løfte fram de gamle basarhallene på Nytorvet (nå Youngstorget). De besto av tre store salgshaller – Thaulowbasaren, Gjerdrumsbasarene og Glasshusene, som solgte alle slags varer, fra mat og husgeråd, til glass og pyntegjenstander. I kjelleren under en av hallene ble det i 1885, etter initiativ fra maleren Fritz Thaulow, innredet en stor ølhall, Bazarhallen. På folkemunne ble den kalt «Basserallen» og her oppdtrådte visesangere og andre artister. Etablissementet drev til 1924 og het i de siste årene Maxim. På begynnelsen av 1930-tallet ble basarene revet for å gi plass til Folketeaterbygningen. Bildet er tatt i 1930, altså i basarenes siste tid, og vi ser tre reklametårn i passasjen, samt mye reklamering for ulike bedrifter og virksomheter i fasaden, f.eks. fotograf Olaf Foss i monteren til høyre. (Foto Wilse, Oslo Museum/Wikipedia, kilde: Oslo Byleksikon)