Statsbyggs plan for Regjeringskvartalet – hva mener Byantikvaren?

Reg kvartalet fra Møllergata

Nytt Regjeringskvartal - Alterantiv fra StatsbyggFoto: Statsbygg

Statsbygg har tatt flere av innspillene som er kommet etter fremleggelsen av parallelloppdraget til følge, bl.a. foreslås Akersgaten som hovedinngang til regjeringskontorene. Det er også positivt at man har lagt seg på moderate høyder i forhold til det som var foreslått av flere arkitektkontorer i forbindelse med parallelloppdraget. Det er allikevel ikke små høyder vi snakker om. Men fortsatt står anbefalingen  om å samlokalisere departementene og det gjør at anlegget fortsatt er altfor stort til å gi god byutvikling. Og så foreslås Y-blokka revet, noe som Byantikvaren ikke anbefaler. Hør hva byantikvar Janne Wilberg uttalte til Østlandssendingen og hva byråd Bård Folke Fredriksen mener om plangrepet som ikke følger Oslo Kommunes tilrådning om trafikkale forhold og byliv.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen#t=39s