Seminar for eiere av fredede bygg

bilde

I går kveld arrangerte Byantikvaren seminar for eiere av fredede bygg, på fredede Møllergata skole. Årets tema var fasadarehabilitering  og oppmøtet var upåklagelig. Byantikvarens Morten Stige og André Korsaksel ledet kvelden. En av foredragsholderne var Ulf Teigen, som ga gode råd om materialbruk og valg av riktige håndverkere. Det ble gitt info om tilskuddordningen og Bygg og Bevar var selvsagt tilstede med et innlegg, det var også Foreningen Fredet. Festsalen på Møllergata, som er tilbakeført til sin opprinnelige fargesetting, laget en fin ramme rundt arrangementet. Som vi ser var Byantikvarens infomateriell populært. Seminaret var for private eiere av fredede bygg og invitasjoner ble forsøkt sendt ut til alle vi kjenner til. Dessverre vet vi at det var noen vi ikke klarte å nå, så ta gjerne kontakt hvis du eier et fredet bygg, men ikke fikk invitasjon. Tusen takk til alle foredragsholdere og fremmøtte!