Oslo før og nå

Lilletorget FB

Oslo før og nå: Lilletorget 1, 1934, 1970 og 2015. I dag er det kanskje ikke så lett å se, men Lilletorget 1 er faktisk opprinnelig et funkisbygg fra 1934. I alle etasjer var det lokaler for kontorer, verksteder og industri, i 1.etasje butikklokaler, og bygget inneholdt også tre leiligheter. Arkitekter var Wollebæk og Skraastad. Det eldste bildet er tatt da gården var helt nyoppført, og vi ser at plass for reklame var viktig på forretningsfasadene fra 30-årene. Neonlys var relativt nytt og veldig på moten og var med på å definere bybildet. I 1970 var reklamen litt fornyet, men for øvrig fremstår gården som opprinnelig. I 1983 ble huset platekledd og ugjenkjennelig. Det sto også en tårnkiosk på Lilletorget, som i 1970 var forsvunnet. Tårnkioskene var tegnet av arkitekt J. H. Berner, som gikk seirende ut av en konkurranse arrangert i 1897. Den første tårnkiosken kom opp i 1898 og ble beskrevet som «en Pryd for Vor Hovedstad». Kioskene hadde «farvelagde Ornamenter efter forskjællige norske og Engelske Mønstre». Blant fasilitetene var et skriverom med postkasse og det var meningen at kioskene skulle knytte til seg et ilbud «der pr. Bicykle ombringer Bypost og mindre Pakker mot billigt Vederlag». Den siste tårnkiosken sto på professor Aschehougs plass, den ble fjernet i 1979, etter 81 år. På Lilletorget i dag har vi ingen kiosk, men i stedet Ole Enstads virkningsfulle skulptur «Neve med rose» som ble satt opp i 1991. (Foto: Ukjent/Oslo Museum, Atelier Rude/Oslo Museum, Byantikvaren. Kilde: Narvesen, Vindu mot verden i 100 år-Finn Skedsmo)