Detaljer fra byen – se opp!

Karl Johansgate 20 a Karl Johansgate 20 b

Unn deg å løfte blikket i gatebildet!

Dagens detaljer er fra Karl Johansgate 20 – David Andersen-gården. På denne tomten lå opprinnelig famlien Egers gård, men den ble revet i 1840 på grunn av sammenføyningen av Karl Johansgate. Bygningen ble erstattet av en treetasjes kombinert bolig og  forretningsgård som ble på- og ombygd i 1890-årene etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen for eieren konsul Louis Samson. W.B.Samsons konditori, som ble etablert i 1894 holder fortsatt til i gården, selv om selve bakeriet etter noen år ble flyttet til Gyldenløves gate. Gården ble i 1912 kjøpt av gullsmedfirmaet David-Andersen som siden 1927 har hatt sin forretning i lokalet i første etasje på hjørnet av Akersgaten. (Kilde: Oslo byleksikon og Lokalwikipedia). Foto: Janne Wilberg

Det blir fint vær i helgen. Vi anbefaler en liten høstlig byvandring. God tur!