Oslo før og nå – Thorvald Meyers gate 49


Ottar Gladtvet27

Oslo før og nå: Thorvald Meyers gate 49. Dette hyggelige bakgårdsmiljøet er godt kjent og mye brukt på Grünerløkka, og det har ikke endret seg mye siden Ottar Gladvedt fotograferte det i 1958, eller siden oppførelsen i 1877 for den saks skyld. Et nybygg har kommet til, men den gamle teglbebyggelsen er likevel godt bevart. Thorvald Meyers gate 49 ble bygget som vognhall med stall og smie, for Kristiania Sporveisselskab. Hestesporveien i Kristiania ble satt i drift i 1875, med linjer fra Stortorvet til Homansbyen, Vestbanen og Gamlebyen. Den fjerde linjen, «Grünerløkklinjen», ¨åpnet i 1878. I 1879 kostet billetten 15 øre, uansett reiselengde. Etter at hestesporveien ble elektrifisert og forlenget ble vognhallen nedlagt, og Sækkesentralen holdt så til i Thorvald Meyers gate 49 i mange år. Gården mot gaten, som i dag bl.a. huser «Godt brød», ble oppført i 1905. Bevaring av eldre bebyggelse gir kvalitet og atmosfære til bystrøkene, og gjør dem attraktive, slik denne populære bakgården er et godt eksempel på.