Spennende funn på Teisen

FullSizeRender
Byantikvarens arkeologer har gjort spennende funn på Teisen, da det ble foretatt en arkeologisk registrering av området ved gamle Teisen videregående skole. Det har blitt funnt 19 anlegg, som viser spor etter bosetning og dyrking, og det har blitt funnet brente bein, skår med jernalderkeramikk (bilde under), kokegroper og et bryne, antagelig også fra jernalderen (bilde over). Funnene er foreløbig ikke endelig datert, men det dreier seg trolig om funn fra flere perioder, kanskje helt fra vikingtiden.

FullSizeRender (1) Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3