Saksbehandling over disk – endrede åpningstider

P1090994

11.august åpner Byantikvarens kundemottak etter sommeren, og åpningstidene for publikumsmottaket blir noe endret.

Saksbehandling over disk med personlig oppmøte er tilgjengelig tirsdag til og med torsdag kl.09.00-11.30.I dette tidsrommet tas det ikke telefoner i kundemottaket, heller ikke i resepsjonen.

Fra kl.12.15-15.00 er det telefontid. Saksbehandler svarer på generelle henvendelser, tlf. 959 90 617

Vi presiserer at kundemottaket er stengt i lunsjen, fra kl.11.30-12.15.

NB! Saksbehandling over disk er stengt mandag og fredag.
Det er også mulig å sende epost til postmottak@bya.oslo.kommune.no merket “kundemottak”.

For andre typer henvendelser ringer du Byantikvarens vanlige sentralbord med telefonnr 482 30 417

Husk at kun helt kurante og ukontroversielle saker knyttet til bygninger som er ført på Gul liste kan behandles over disk i Byantikvarens kundemottak. Alle saker som berører eiendommer regulert til spesialområde bevaring må tas inn til intern vurdering.