Jernalderhus funnet på Alfaset

_27R4567 copy

Byantikvarens arkeologer har funnet kokegroper og stolpehull etter et stort gårdshus med ildsted ved Alfaset gravlund i Oslo. Funnet er trolig fra jernalderen. Arveset gård der funnet er gjort er nevnt i skrifter fra middelalderen, men funnet kan bety at gården er enda eldre. Sikre spor etter forhistoriske hus er svært sjeldent i Oslo og funnet gir oss svært viktig kunnskap om byens historie.

Les mer i Aftenpostens artikkel her.